Fraude met studiebeurs wordt stevig aangepakt

DEN HAAG - Het kabinet heeft besloten tot een hardere aanpak van frauderende studenten. Dat zei staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs vrijdag na afloop van de ministerraad.

Studenten die te veel studiefinanciering ontvangen door te verklaren uitwonend te zijn terwijl ze nog thuis wonen, krijgen een boete van 50 procent van het geld dat ze ten onrechte hebben ontvangen. Bovendien moeten ze het teveel dat ze aan studiefinanciering ontvingen, terugbetalen.

Als studenten voor de tweede keer de fout ingaan, wordt de studiefinanciering met terugwerkende kracht stopgezet.

Dat betekent dat ze al het geld moeten terugbetalen en geen aanspraak meer kunnen maken op studiefinanciering. ''We gaan het stevig aanpakken. Fraude is fraude'', aldus Zijlstra.

Uitwonend adres
Voorheen moest de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aantonen dat de frauderende student bij zijn ouders woonde en niet op het uitwonende adres dat hij aan DUO had doorgegeven. Nu ligt de bewijslast bij de student.

Volgens Zijlstra is het nog onduidelijk hoeveel studenten de regeling misbruiken. ''We weten niet precies hoeveel studenten frauderen, maar het gaat om aanzienlijke aantallen", zei de staatssecretaris.

© ANP

Studiefinanciering

Als je studeert in het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs of aan de universiteit, kun je een studiefinanciering aanvragen bij de IBG – Informatie Beheer Groep. Deze groep houdt bij het vaststellen van die financiering rekening met de kosten van onder meer je boeken en leermiddelen, de onderwijsbijdrage en je levensonderhoud.

Studiefinanciering
Als student kun je een basisbeurs en een OV-studentenkaart krijgen, waarmee je gratis gebruik kunt maken van het openbaar vervoer. Daarbij kun je ook in aanmerking komen voor een aanvullende beurs, een rentedragende lening en het collegegeldkrediet. De leningen die de IBG aanbiedt bedragen minder rente dan leningen die je doorgaans afsluit bij banken en andere geldschieters.

Basisbeurs
Iedereen die een voltijd opleiding volgt en onder de dertig is, komt in aanmerking voor de basisbeurs. De hoogte van die beurs is afhankelijk van je situatie. Wanneer je bijvoorbeeld op kamers woont, zul je meer krijgen dan wanneer je nog thuis woont. Ook is er een onderscheid in type onderwijs. Wanneer je studeert aan het hoger onderwijs of op niveau 3 en 4 van het beroepsonderwijs, krijg je de prestatiebeurs. In dat geval wordt de basisbeurs in eerste instantie uitbetaald als een lening. Pas bij voldoende studieresultaten – doorgaans het afronden van de studie – wordt deze lening omgezet in een gift.

Aanvullende beurs
Je kunt ook een aanvullende beurs aanvragen. Het hangt echter af van het inkomen van je ouders of je hiervoor in aanmerking komt. De IBG berekent eerst wat je ouders zelf kunnen bijdragen aan je studiekosten. Dat bedrag wordt gekort op de aanvullende beurs. Zo verschilt de hoogte van de aanvullende beurs voor uit- en thuiswonenden en per type onderwijs, net als de basisbeurs. De aanvullende beurs is in het eerste studiejaar een gift. Daarna wordt deze lening ook een prestatiebeurs en zal het – net als bij de basisbeurs – aan je resultaten liggen of deze lening wordt omgezet in een gift.

Rentedragende lening
Tevens kun je een rentedragende lening afsluiten. De rente zal berekend worden van de eerste dag van de maand waarin je het geld ontvangen hebt. Bij deze lening mag je zelf bepalen hoeveel je wilt lenen, toe een maximumbedrag. Je kunt een rentedragende lening aanvragen in combinatie met de aanvullende beurs. Als je het doet zonder de aanvullende beurs, dan zal de IBG niet naar de inkomsten van je ouders kijken. In dat geval wordt het maximum bedrag dat je kunt lenen verhoogd met het maximumbedrag van de aanvullende beurs, maar dan als rentedragende lening.

Collegegeldkrediet
Je kunt bij de IBG ook een lening aanvragen voor je collegegeld. Dit wordt het collegegeldkrediet genoemd. Dit krediet leen je naast je rentedragende lening. Voor het terugbetalen van deze lening gelden dezelfde voorwaarden als voor de rentedragende lening. Deze voorwaarden zijn in principe heel gunstig.

Toeslagen
Op de basisbeurs zijn ook toeslagen mogelijk die ook vallen onder de prestatiebeurs, namelijk de partnertoeslag en de eenoudertoeslag. Deze zijn niet afhankelijk van het inkomen van je ouders. De partnertoeslag is de toeslag voor een partner die zelf geen recht heeft op studiefinanciering en die financieel gezien afhankelijk is van de student in verband met de verzorging van een kind onder de 12 jaar. Een belangrijke voorwaarde is dat de ouders recht hebben op kinderbijslag. De eenoudertoeslag is bedoeld voor studenten die een kind jonger dan 18 jaar in hun eentje verzorgen. Ook hier is recht op kinderbijslag een belangrijke voorwaarde.

De IBG

De Informatie Beheer Groep (IBG) draagt zorg voor de financiering van studies. Gedurende vier jaar kan iedereen van 18 jaar en ouder een studiefinanciering aanvragen. Op deze site leest u meer informatie.